Velkommen til Norsk Kuldesenter AS
stort produktutvalg og kunden i fokus
Våre produkter og tjenester
En oversikt over våre tjenester
Varmepumper
Vi tilbyr markedets mest driftssikre varmepumpe.
Ta en titt under menyen varmepumpe for tilbud og kostnadsfri befaring.
Kjøl og fryserom
Vi leverer prefabrikkerte skreddersydde rom for deg.
Dette sørger for en hurtig og hygienisk måte og bygge komplette kjøle og fryserom på.
Service / vedlikehold
Vi bistår med akutt hjelp ved stopp i anlegg vi har levert.
Kunder som tegner vedlikeholdsavtale vil også få periodelesing kontroll og vedlikehold av anlegget som sikrer optimal drift samt forebygger uforutsette utgifter.
Betjenes på 24 timers basis.
Vi kan tilby
Erfaring

Med over 25 år i bransjen har vi den kompetansen og faglige tyngden som trengs for å få jobben gjort effektivt og sikkert.

Service

Vi utfører store og små servicejobber og kan tilby produkter innenfor et stort sortiment. På denne måten kan vi skreddersy løsninger optimalt og til en god pris.

Vedlikehold

Som F gass sertifisert bedrift bistår vi med årlig vedlikehold og lekkasjekontroll av ditt anlegg. Vi utfører dette før høysesong for å sikre drift for deg.

Utføring

Ingen jobb er for liten og ingen for stor. Men alle jobber er like viktige. Vi etterstreber at du skal være 100 % fornøyd.

Varmepumper

Norsk Kuldesenter er stolte av å kunne tilby Mitsubishi Heavy Premium klimaanlegg, en av markedets mest driftssikre varmepumper for nordiske forhold.

• 10 C vedlikeholds funksjon
• Mulighet for smart – control
• Hi – Power – rask oppvarming
• Lydnivå fra kun 21 dB (A)
• COP verdi opptil 5,56

Ta kontakt for gratis befaring!

Service og vedlikehold
Vår service avdeling bistår med akutt hjelp ved stopp i anlegget vi har levert. og til kunder som tegner vedlikeholdsavtale betjenes på 24 timer basis.

Vi kan overvåke drift og feil via GSM nettet og kan derfor alltid bistå ved utilsiktede stans i anlegget.

  • Vi bistår med rutinemssig / årlig – vedlikehold og lekkasjekontroll iht. F-gass ordningen.
  • Dette vedlikeholdet gir økonomisk gevinst i form av optimalt justert anlegg.

Vedlikeholdet består av 1/2 servicebesøk per år til avtalt pris.

Hovedservice utføres før forventet toppbelasning.

Har du spørsmål ang. serviceavtale eller ønsker å motta en avtale for deres kuldeanlegg. Send en mail så tar vi kontakt med deg.

Om oss
Vi feirer 25 år i bransjen under merkenavnet Norsk Kuldesenter AS.
Norsk kuldesenter as er resultatet av en sammenslåing av flere bedrifter og aktører innen fagområde kuldeteknikk . Selskapet ble opprettet i 1991 som et kompetansesenter for kuldeteknikk og styringsautomatikk i Oslo.
Vi betjener i dag hele Norge på produktsiden og det sentrale østlands område som entreprenører.
Norsk kuldesenter er i dag en godkjent lærebedrift og besitter en omfattende kompetanse innen kulde og styringsteknikk. Bedriften er også godkjent i f-gassforordningen kategori 1.
Vi leverer alt innen Elektroskap, Automatikk, Fryse og kjølerom, Kuldeanlegg og hyllesytemer.
Bla igjennom våre produkter og last ned bruksanvisninger og informasjon om disse i vår nettbutikk.
Samarbeidspartnere
Logo Fresvik
Logo Rivacold
Logo Smeva
Logo Pego
Logo Isobar
Norsk Kuldesenter
din businesspartner
SALGS‐ OG LEVERINGSBETINGELSER
les våre gode betingelser

A.Alminnelige bestemmelser

NL01 Alminnelige leveringsbetingelser for leveranser av maskiner og annet mekanisk og elektronisk utstyr for ordre som ikke inkluderer montering eller i gangkjøring eller NLM94 Alminnelige betingelser for levering og montering av maskiner og annet mekanisk og elektrisk utstyr, for ordre som inkluderer montering og i gangkjøring.   A.2 I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i disse alminnelige leveringsbetingelsene, og betingelsene i  NL01 og NLM94, skal bestemmelsene i disse alminnelige leveringsbetingelsene gjelde.

B.Levering, jf NL01 og NLM94 pkt.9 I tillegg til NL01 og NLM94 pkt.9 gjelder følgende:

B.1 For at materiell(et) skal tas i retur forutsettes det at dette returneres for kjøperens regning og risiko i original innpakning. Materiell solgt i stykk eller avbrekk tas uansett ikke i retur. B.2 Ved retur av materiellet, hvor returen ikke skyldes reparasjoner, erstatninger eller feil fra selgerens side, har selgeren rett til å belaste kunden med sine utlegg og returomkostninger med 20 % av varens fakturaverdi eller minimum 50,‐

C.Ansvar for mangler, jf NL01 og NLM94 pkt.21‐34 C.1 I forhold til NL01 og NLM94 pkt.23 første setning skal i stedet følgende:

Selgerens ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av to år fra den dag materiellet ble levert. Det forutsettes at det kan dokumenteres service ihht vedlikeholds instruks av kvalifisert personell. Ved reklamasjon må dette fremlegges sammen med returskjema. C.2 I forhold til NL01 og NLM94 pkt.25 gjelder i tillegg:

a) Kjøperen er forpliktet til å undersøke materiellet ved mottagelse av dette. Kjøperen skal gi skriftlig melding til selger om eventuelle mangler ved leveransen, herunder transportskader, senest 7 dager etter mottagelse. Unnlater kjøperen dette, mister han retten til å påberope mangel som kunne ha vært eller burde ha vært oppdaget ved undersøkelse når materiellet ble mottatt av kjøperen.

b) Det foreligger ikke mangel såfremt materiellet er levert i samsvar med alminnelig bransjestandard og gjeldende lover og forskrifter i Norge. Videre er selger ikke ansvarlig for feil og mangler som skyldes at materiellet ikke er montert eller installert i henhold til gjeldende standarder og instrukser.

c) Feil forårsaket av systemfeil, samt væskeslag, oljemangel, smøresvikt pga oljevandringer, forurensninger og fuktighet i anlegget er ikke gjenstand for reklamasjon.

d) Ved reklamasjon på kompressor eller andre komponenter som arbeider i et komplett system, plikter kjøperen å gi opplysninger om systemets oppbygging, driftsbetingelser og forekommende driftsforstyrrelser.

e) Såfremt betingelsene for avhjelp foreligger, er det kun den defekte delen som avhjelpes ved bytting eller retting. Demontering av salgsgjenstanden skjer i tilfelle på kjøperens bekostning, og selgeren er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsarbeider eller andre utgifter som kjøperen har hatt i forbindelse med montering av salgsgjenstanden ‐ eller fjerning av den, eventuelt remontering.

C.3 I forhold til NL01 og NLM94 pkt. 26 2.avsnitt skal i stedet gjelde følgende: Reparasjon/avhjelp utføres hos selgeren med mindre selgeren finner det mer hensiktsmessig å foreta reparasjon/avhjelp hos kjøperen.

C.4 I tillegg til pkt.21‐34 om ansvar for mangler gjelder følgende generelt i forhold til erstatning:

a) Selgeren er ikke i noe tilfelle pliktig til å svare erstatning for direkte eller indirekte produksjonstap; tap av kuldemedium uansett årsak, eller for skader som materiellet eller bruken av dette har voldt på personer, ting eller andre gjenstander, herunder f.eks råvarer, halvfabrikata eller varer, med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet.

b) Når det gjelder konsekvensskader, fraskriver selgeren seg også uttrykkelig ethvert erstatningsansvar med hensyn til varer som måtte gå tapt på grunn av temperatursvikt ved mangler i kuldeanlegget med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet.

C.5 Totalansvarsbegrensning I tillegg til de ansvarsbegrensningene som følger av disse alminnelige leveringsbetingelsene og NL01 og NLM94, skal selgerens samlede ansvar for forsinkelse og/eller mangler eller annet kontraktsbrudd ikke overstige 25% av kjøpesummen for hvert enkelt kjøp, med mindre selgeren har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Selgeren kan ikke gjøre gjeldende andre beføyelser enn det som følger av avtalen.

Tilbud, priser og betalingsbetingelser Tilbud er bindende i 45 dager, betaling pr 15 dager, etter forfall beregnes 9,25 % rente fra dato.
Priser kan endres mot valutasvingninger.
Prislisteførte produkter sendes for kjøpers regning og risiko.

Disse Alminnelige leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt og anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering

Oslo 2015-

Kontakt oss
Velkommen til Norsk Kuldesenter AS

Besøks adresse:

Norsk Kuldesenter AS
Frysjavn. 33 B
N-0884 OSLO

Tlf: [+47] 22 18 02 31
Fax: [+47] 22 18 11 32

Org.nr.: NO 963.349.815 MVA

Vakt telefon (1600-0800):
928 83 430

Daglig leder / Prosjektansvarlig
Håkon Kaspersen
Tlf: 922 55 527
E-post: hk@n-k.no

Prosjektleder / Automatikk
Morten Veidal Sæther
Tlf: 47455326
E-post:morten@n-k.no

Service / Vedlikeholdsansvarlig
Stian Kaspersen
Tlf: 924 44 671
E-post: stian@n-k.no